Holisme

Et karakteristisk aspekt inden for en væsentlig holisme af stoisme og epikureanisme er ideen om mennesker og andre dyr som psykofysiske helheder. Et andet aspekt er psykologisk holisme, hvoraf der er to dementioner. Den ene er, at psykologiske kapaciteter ses som tæt sammenhængende med hinanden og som funktioner af en sammenhængende helhed snarere end som udtryk for radikalt forskellige dele og af, hvad der er eller ikke er personens kerne eller essens. Et andet er, at psykologiske kapaciteter ses som funktioner i en samlet psykologisk helhed og ikke som mentale i modsætning til psysisk. Med andre ord, i disse teorier kombineres psykologisk holisme med psykofysisk holisme. Disse typer af holisme er også forbundet med en type naturalisme med fokus på menneskets naturlige (fødsel-til-død) liv som legemlige rationelle dyr, snarere end for instanc som midlertidigt legemliggjort ikke-materielle sjæle. Kilde