Holistisk Landskabsøkologi

                                                                   
Lørdag d. 24. oktober kl. 13.30
Oplæg af Dr. phil. Steen Brock
Aarhus Universitet

At sammentænke natur, samfund og menneske

 

 

                                                                                       Hovedbiblioteket Dokk1,M2