Holistisk Verdens Opfattelse

Ligesom i stoicisme peger epikuræisk psykologi på opfattelsen af ​​følelser og ønsker som primær tro-baseret på kognitive refleksioner, der forener billedet af den menneskelige psykologi. Med hensyn til syntese af psykologisk og psykofysisk holisme forestiller den epikuriske handlingsanalyse en rolle både for sindet som en kilde til handling og for billeder (eidõla, simulacra), defineret som psykologisk fornøjelse. Betydelig holisme, der ses som en karakteristisk af stoisme og epikureanisme, betragtes som idéen om mennesker og andre dyr som psykofysiske helheder. De to dimensioner i psykologisk holisme involverer psykologiske kapaciteter, tæt integreret med hinanden kombineret som en helhed i en enhed. I modellen kombineres den psykologiske holisme med den psykofysiske helhed og betragtes som en samlet helhed. Denne naturalistiske holisme forbinder et menneskes liv (fødsel til død) som et legemliggjort rationelt dyr. (1,74) De to faser i den stoiske model for personlig udvikling giver et stærkt udtryk af holisme, der omfavner etiske og psykologiske dimensioner, har vidtrækkende konsekvenser for at forstå sammenhængen og virkningen af ​​den stoiske filosofi. Stoisk tænkning om menneskelig psykologi og personlig udvikling betragtes som en stærk grund til at se den stoiske tilgang som korrelering af et samlet billede af menneskelig (og anden dyrepsykologi) med psykofysisk holisme. (1,78) Kilde 1. Christopher Gill “Det strukturerede selv i hellenistisk og romersk tanke”, Oxford University Press N.Y, 2006